Latest news

Welcome H.O.G Chongqing Chapter to Chiang Mai

12 November 2018

Welcome H.O.G Chongqing Chapter to Chiang Mai

Join us as we welcome H.O.G Chongqing Chapter to Chiang Mai on November 21-24, 2018! If you're a member of H.O.G Chiang Mai, contact us to check how you can be a part of this fun event! See you!


THAI TRANSLATION
มาร่วมต้อนรับ H.O.G Chongqing ที่จะเดินทางมาเชียงใหม่ ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายนนี้ หากคุณเป็นหนึ่งในสมาชืก H.O.G เชียงใหม่ ติดต่อเราเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วยกัน!

Back to previous page